Lịch phát sóng bóng đá

  Thứ sáu, Ngày 09/11/2018

 • 10:55 VĐQG Mỹ vs SSPORT
 • 19:00 AFF Cup 2018 vs K+NS, TTTV, TTTV HD, VTV6, VTV6 HD
 • 19:00 AFF Cup 2018 vs K+PM, BDTV, BDTV HD, VTV5, VTV5 HD
 • Thứ bảy, Ngày 10/11/2018

 • 02:30 VĐQG Italia vs FPT Play
 • 02:30 VĐQG Đức vs FOX Sports
 • 02:45 VĐQG Pháp vs SSPORT
 • 02:45 Hạng Nhất Anh vs BDTV
 • 15:50 VĐQG Australia vs SSPORT
 • 19:30 Ngoại Hạng Anh vs K+PM
 • 22:00 Ngoại Hạng Anh vs K+PM
 • 22:00 Ngoại Hạng Anh vs K+PC, SSPORT
 • 22:00 Ngoại Hạng Anh vs K+1
 • 22:00 Ngoại Hạng Anh vs SSPORT 2
 • 23:00 VĐQG Pháp vs SSPORT 3
 • Chủ nhật, Ngày 11/11/2018

 • 00:30 Ngoại Hạng Anh vs K+PM, SSPORT
 • 02:00 VĐQG Pháp vs SSPORT 3
 • 19:00 Ngoại Hạng Anh vs K+PM, SSPORT
 • 21:00 VĐQG Pháp vs SSPORT 3
 • 21:15 Ngoại Hạng Anh vs K+PM, SSPORT
 • 23:30 Ngoại Hạng Anh vs K+NS, SSPORT
 • 23:30 Ngoại Hạng Anh vs K+PM
 • Thứ hai, Ngày 12/11/2018

 • 18:30 AFF Cup 2018 vs VTV5, VTV5 HD, TTTV, K+PC
 • 19:45 AFF Cup 2018 vs VTV6, VTV6 HD, BDTV, K+NS
 • Thứ ba, Ngày 13/11/2018

 • 19:00 AFF Cup 2018 vs VTV5, VTV5 HD, TTTV, TTTV HD, K+NS
 • 19:00 AFF Cup 2018 vs VTV6, VTV6 HD, BDTV, BDTV HD, K+PM
 • Thứ năm, Ngày 15/11/2018

 • 01:00 Giao Hữu ĐTQG vs K+PM
 • 22:00 UEFA Nations League vs K+PM
 • Thứ sáu, Ngày 16/11/2018

 • 00:00 Giao Hữu ĐTQG vs K+PM
 • 02:45 UEFA Nations League vs K+NS
 • 02:45 UEFA Nations League vs K+PM
 • 03:00 Giao Hữu ĐTQG vs K+1
 • 19:30 AFF Cup 2018 vs VTV6, BDTV, BDTV HD, VTV6 HD, K+PM
 • 19:30 AFF Cup 2018 vs VTV5, VTV5 HD, TTTV, TTTV HD, K+NS
 • Thứ bảy, Ngày 17/11/2018

 • 18:30 AFF Cup 2018 vs VTV6, VTV6 HD, BDTV, BDTV HD
 • 19:00 AFF Cup 2018 vs VTV5, VTV5 HD, TTTV, TTTV HD
 • Thứ ba, Ngày 20/11/2018

 • 18:30 AFF Cup 2018 vs VTV6, BDTV, BDTV HD, VTV6 HD
 • 18:30 AFF Cup 2018 vs VTV5, VTV5 HD
 • Thứ tư, Ngày 21/11/2018

 • 18:30 AFF Cup 2018 vs VTV5, VTV5 HD
 • 18:30 AFF Cup 2018 vs VTV6, VTV6 HD
 • Thứ bảy, Ngày 24/11/2018

 • 19:30 AFF Cup 2018 vs VTV5, VTV5 HD
 • 19:30 AFF Cup 2018 vs VTV6, BDTV, BDTV HD, VTV6 HD